söndag 31 augusti 2014

Bibelordet

På lyckans dag skall du vara lycklig,
och på olyckans dag skall du tänka så:
Gud har gjort även denna dag, och 
människan har inget att klandra honom för.
Pred. 7:15

Vi vet att Gud på allt sätt hjälper dem som älskar honom
att nå det goda, dem som han har kallat efter sin plan.
Rom 8:28
Jag vill ge dig, o Herre, min lovsång

Jag vill ge dig, o Herre, min lovsång
Jag vill tacka med skönaste ord
För din kärlek och nåd som är gränslös
Jag vill tacka för allt gott du gjort

Jag vill göra mitt liv till en lovsång till dig
Där var ton skall en hyllning till dig bära
Och i dagar av glädje och dagar av sorg
Vill jag leva var dag till din ära

Ingen annan är värd att besjungas
Endast du, Herre, äger min sång
Och i himmelens gyllene salar
Vill jag prisa dig evighet lång

Och om sången nån gång skulle tystna
Eller störas av oro och strid
Herre öppna på nytt mina ögon
Så jag vet att hos dig är min frid


(sångtext, klicka på sångrubriken för att lyssna)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...